Ennen ja nyt

1939

Ylimääräisten kertausharjoitusten alettua Lentorykmentti 4 ja suurehko määrä reserviläisiä siirtyivät Luonetjärvelle 11.10.1939 alkaen. ”Luonetjärven Sotilaskoti” perustettiin 3.11.1939 ja sotilaskodin toiminta alkoi virallisesti 29.11.1939, päivää ennen talvisodan alkua, Hämeen rykmentin ruokasalin nurkkauksessa. Samana vuonna pystyttiin tarjoamaan jo 500 sotilaalle ilmaiset itsenäisyyspäivän juhlat sekä samana jouluna paikalla oleville miehille tarjottiin kahvit, tortut, makeiset ja tupakat. Sotilaskoti muutti ruokalasta saman rakennuksen yläkerrassa olevaan voimistelusaliin.

1940

Sotilaskotiin palkattiin ensimmäinen sotilaskodin hoitaja neiti Aili Harju. Samoihin aikoihin yhdistyksen toiminta alkoi virallisesti kun nimi ”Luonetjärven Sotilaskotiyhdistys” otettiin käyttöön ja yhdistys rekisteröitiin 29.5.1940. Sotilaskoti oli avoinna joka päivä 13 tuntia vaikka se joutuikin muuttamaan useaan otteeseen voimistelusalista luentosaliin, luentosalista ruokalaan ja ruokalasta takaisin luentosaliin.

1941

Kasarmin pihalle pystytettiin parakki, joka toimi sotilaskodin varastona ja myyntipisteenä.

1943

Sotilaskoti muutti jälleen kerran luentosalista voimistelusaliin. Lentokentälle korjattiin kioskirakennukseksi pieni parakki.

1945

Sotien jälkeen yhdistys alkoi suunnitella oman rakennuksen hankkimista ja uuden sotilaskodin rakentaminen aloitettiin syksyllä 1945.

1946

Kolmesta parakista koostuva sotilaskoti oli valmis helmikuussa 1946 ja rakentajat luovuttivat sotilaskodin Luonetjärven sotilaskotiyhdistykselle 2.4.1946. Sotilaskoti vihittiin käyttöön Itärannalla 16.6.1946. 1940-luvun lopulla vakiintuivat uusien alokkaiden tulojuhla ja kotiutettavien läksiäisjuhla.

1962

Luonetjärven Länsirannalle rakennettiin huoltorakennus, jonka yhteyteen avattiin myös uusi sotilaskoti marraskuussa 1962. Uuden sotilaskodin yhteyteen tuli myös yhdistyksen leipomo. Yhdistyksellä oli näin ollen palvelevat sotilaskodit Länsirannalla ja Itärannalla.

1966

Sotilaskotiyhdistykselle uudet, tarpeita vastaavat, säännöt vuoden lopulla.

1970

Itärannalla toimiva parakkisotilaskoti alkoi vanheta ja niinpä Itärannan sotilaskoti muutti tyhjilleen jääneeseen vanhaan aliupseerikerhorakennukseen. 1970-luvulla yhdistyksellä oli sotilaskodit Länsi- ja Itärannalla, kanttiinit sairaalassa, elokuvateatterissa ja Ilmavoimien Esikunnassa. Ilmavoimien Esikunnassa ollut kanttiini muuttui myöhemmin sotilaskodiksi.

1978

Yhdistys sai lahjoituksena De Soto -merkkisen linja-auton Scan-Auto Oy:ltä, joka muutettiin sotilaskotiautoksi.

1979

Sotilaskotiauto otettiin käyttöön muutostöiden jälkeen talvella ja autolle annettiin nimeksi ”Irma”.

1982

Sotilaskotiauto ”Irma” siirrettiin ”eläkkeelle” ja tilalle hankittiin uusi sotilaskotiauto.

1989

Ilmavoimien Esikunnan sotilaskoti lakkautettiin. Sotilaskotiyhdistyksellä oli samoihin aikoihin kaikkiaan 12 – 15 palkattua työntekijää.

1993

Itärannan sotilaskoti lakkautettiin.

1994

Vanha sotilaskotiauto siirtyy syrjään ja tilalle tulee uusi sotilaskotivaunu jonka sisustuksen sisaret ovat itse suunnitelleet.

Tänään

Tänä päivänä Luonetjärven Sotilaskotiyhdistys on hyvin aktiivinen yhdistys. ”Vanhoista, hyvistä ajoista” on muuttunut vain se, että yhdistyksellä on enää yksi toimiva sotilaskoti Länsirannalla. Tiloja on remontoitu ja nykyaikaistettu ajan saatossa.

Yhdistyksessä on jäseniä kaikkiaan noin 100. Uusia jäseniä on tullut toimintaan mukaan kiitettävästi, mutta silti jäseniä kaivattaisiin lisää.

Vakituisia työntekijöitä Luonetjärven sotilaskotiyhdistyksellä on neljä.

Yhdistyksellä on viisi toimivaa jaostoa: tarjoilu-, ohjelma-, kirjasto-, hengellinen- ja liikkuvan sotilaskotityön (LSK) jaosto. LSK:n toiminta on ollut vilkasta erilaisten harjoitusten merkeissä ja tarjoilu- sekä ohjelmajaosto ovat yhteistuumin järjestäneet joka saapumiserälle tulojuhlan. Kirjastojaoston toiminta on pienimuotoisempaa, mutta silti jaostossa riittää töitä kirjojen parissa. Hengellisen jaoston toiminta on joiltain osin näkymättömämpää kuin muiden jaostojen, yhtenä tärkeimmistä tapahtumista on osallistuminen varusmiesten konfirmaatioon.

-> Takaisin sivun alkuun