Johtokunta

 

Johtokunta vuonna 2019:

 

Sotilaskotiyhdistyksen päätäntävalta kuuluu kokouksille, joita on kaksi
vuodessa. Kevätkokouksessa tarkastellaan edellisen vuoden talousasiat ja
syyskokouksessa valitaan johtokunnan jäsenet.

Sotilaskotiyhdistyksen toimeenpanovalta kuuluu johtokunnalle. Johtokunnan
jäsenet valitaan yhdistyksen syyskokouksessa. Varsinaiset jäsenet valitaan
3.  ja varajäsen 1 vuodeksi kerrallaan. Puheenjohtajan kausi kestää niin
ikään 3 vuotta.

Johtokunnan muodostaa 4-6 varsinaista ja 1 varajäsen. Lisäksi johtokunnan
kokouksiin osallistuu sotilaskodin kodinhoitaja, varusmiestoimikunnan (VMTK) puheenjohtaja/ varapuheenjohtaja ja yhteysupseeri.
Yhteysupseeri on joukko-osaston valitsema kantahenkilökuntaan kuuluva
upseeri, joka toimii linkkinä joukko-osaston ja sotilaskodin välillä.

Johtokunta kokoontuu noin kerran kuukaudessa.

Johtokunnanjäseniin voi ottaa yhteyttä sähköpostitse: etunimi.sukunimi@luonetjarvensotilaskoti.fi